AAU logo

Department of Culture and Global Studies

phd degrees

2019

Bo Peng

The Academic Council at the Faculty of the Social Sciences has awarded Bo Peng the PhD degree at the Department of Culture and Global Studies

The Rise of China and Global Governance in the Post-Crisis Era: Conceptualizing “International Leadership with Chinese Characteristics”

The Faculty of Social Sciences 

19 March 2019

 

2018

2017

2016

2015

2014

Supriya Samanta

Supriya Samanta

Gender Difference and Gender Inequality: A Comparative Cultural Study

The Faculty of Social Sciences

23 April 2014
 

Kristin Løseth

Kristin Løseth

Adventure Tourism - Exploring Relations between Knowledge and Innovation

Principal supervisor: Henrik Halkier 
Secondary supervisor: Anette Therkelsen, Aalborg University

The Faculty of Humanities

17 December 2014

Zhang Jiuan

Zhang Jiuan

East Asia's Integration and the Rising China: Constraints, Challenges, Opportunities and Processes

The Faculty of Social Sciences

19 May 2014

Saki Ichihara Fomsgaard

Saki Ichihara Fomsgaard

Institutionalisation of Social Movements: A Comparative Perspective on Organic Agriculture Organisations in Denmark and Japan

The Faculty of Social Sciences

5 September 2014

2013

Jacob Roesgaard Kirkegaard Larsen

Family Holiday Homescapes. Place, individual and social perspectives on the intra-family experience dynamics at the holiday home destination

The Faculty of Humanities

April 5, 2013

Jesper Manniche

Territorial Knowledge Dynamics and alternative food

The Faculty of Humanities

September 16, 2013

2012

Jørgen Mührmann-Lund

Borgerligt Regimente. – Politiforvaltningen i købstæderne og på landet under den danske enevælde

The Faculty of Humanities

March 23, 2012

2011

Peter Wilgaard Larsen

Partnerskab og Regional Erhvervsfremme i Danmark

The Faculty of Social Sciences

May 27, 2011

Abdulkadri Osman Farah

Diaspora Development, Space Formation and Mobilization: The Case of Somali Diaspora in Denmark and the UAE

The Faculty of Social Sciences

October 28, 2011

Lise Rolandsen Agustin

Gender Equality and Diversity at the Transnational Level. Challenges to European Union policy-making and women's collective mobilization

The Faculty of Social Sciences

April 29, 2011

2010

2009

Martin Bak Jørgensen

Louise Takeda

Transforming Forestry on Haida Gwaii: The Politics of Collaboration and Contestation in the Struggle for Justice and Ecological Integrity

The Faculty of Social Sciences

2008

Corrie Lynn McDougall

Why Food Aid Persists and Food Security Recedes

The Faculty of Social Sciences

May 15, 2008

Mette Frisk Jensen

Korruption og embedsetik - en undersøgelse af det danske styres syn på korruption og embedsetik blandt centraladministrationens embedsmænd i det 19. århundrede

The Faculty of Social Sciences

September 26, 2008

Torsten Rødel Berg

Lokal vandressourceforvaltning i Nepal: Socio-økonomisk forandring og institutionelle reaktioner

The Faculty of Social Sciences

May 16, 2008

Andrea Graw-Teebken

Nationaliserede grænserum. En undersøgelse af nationale diskurser i Østfrisland og Slesvig, 1815-1867

The Faculty of Social Sciences

June 19, 2008

2007

Anette Kanstrup Jensen

Development Theory and the Ethnicity Question - The Cases of Lao People's Democratic Republic and Thailand

The Faculty of Social Sciences

March 23, 2007

Poul Duedahl

Fra overmenneske til UNESCO-menneske. En begrebshistorisk analyse af overgangen fra et biologisk til et kulturelt forankret menneskesyn i det 20. århundrede

The Faculty of Social Sciences

June 15, 2007

Louise N. Kallestrup

Trolddomsforfølgelser og trolddomstro: En komparation af det posttridentine Italien og det luthersk protestantiske Danmark i det 16. og 17. århundrede

The Faculty of Social Sciences

December 7, 2007

Kirsten Hviid

"No Life"- om gadelivsstil, territorialitet og maskulinitet i et forstadskvarter

The Faculty of Social Sciences

February 27, 2007

Jens Eistrup

Enhed og inkongruens

The Faculty of Humanities

June 20, 2007

Berhanu Balcha

Restructuring State and Society: Ethnic Federalism in Ethiopia

The Faculty of Social Sciences

February 15, 2007

Sune Q. Jensen

2006

Lærke K. Holm

Folketinget og Udlændingepolitikken – diskurser om naturaliserede, indvandrere og flygtninge 1973-2002

The Faculty of Social Sciences

February 17, 2006

Helene Pristed Nielsen

Deliberative Democracy and Minority Inclusion in Australia and New Zealand

The Faculty of Social Sciences

October 12, 2006

Trine Lund Thomsen

Immigrant Entrepreneurship as Gendered Social Positions - A study on motivations and strategies in a biographical perspective

The Faculty of Social Sciences

March 3, 2006

Lars Andersen

Kampen om ansvar. Politik og forvaltning i arbejdsskadeforsikringen i Danmark 1898-1933

The Faculty of Social Sciences

March 23, 2006

2005

Bjørg Colding

Education and ethnic minorities in Denmark

The Faculty of Social Sciences

October 21, 2005

Camilla Elg

Set og overset. Unge kvinder med indvandrerbaggrund

The Faculty of Social Sciences 

November 4, 2005

2004

Peter Kvistgaard

Policyproblemer og magt i regional turismepolicy: et studie i turismepolitisk problemdefinition i tre turismeregioner mellem 1990 og 2000

The Faculty of Humanities

February 13, 2004

Christina Fiig

A Feminist Public Sphere - An Analysis of the Habermasian Public Sphere in a Danish Gender Political Context

The Faculty of Social Sciences

September 23, 2004

2003

Jens Ulrich

Politisk identitetsdannelse og nye demokratiske veje - et kønsperspektiv på det demokratiske medborgerskab og den samfundsmæssige modernisering (GEP-projekt)

The Faculty of Social Sciences

March 11, 2003

David May

Social and Spatial Consequences of Immigration in Deprived Neighbourhoods: A Study of Dortmund-Nordstadt and other European cases

The Faculty of Humanities

May 23, 2003

 

Morten Pedersen

 'Gapell. olim' – Nygrundlæggelse af kirker og sognedannelse i det middelalderlige Slesvig Stift

The Faculty of Social Sciences

November 14, 2003

2002

Lars Hovbakke Sørensen

Nordenforestillinger i dansk politik 1945-68

The Faculty of Humanities

Søren Toft Hansen

Rationaliseringsdebatten i Danmark 1918–1947. Industriledelse, produktivitet og social fred. Jern- og metalindustrien som eksempel

The Faculty of Social Sciences

Pernille Tanggaard Andersen

Yngre ufaglærte kvinders opfattelser af og praksis i forhold til fællesskab og solidaritet

The Faculty of Social Sciences

2001

Chiara Bertone

Whose Needs? Women's organisations' claims on child care in Italy and Denmark

The Faculty of Social Sciences

2000

Bill Mihalopoulos

Political Action, Personal conduct and Japanese Overseas Prostitutes

The Faculty of Humanities

Xiujing Liang

Exploring the Ethnic Identity of Overseas Chinese Community Leaders in Europe

The Faculty of Humanities

Antje Herrberg

Towards a New Ostpolitik? The European Union's relations with the New Independent States of the former Soviet Union: 1991-2000

The Faculty of Humanities