AAU logo

Department of Culture and Global Studies

Præforsvar Jette Holt

Titel på afhandling: At gøre ting med tal – en nexusanalytisk afdækning af overvågningssystemet HAIBAS diskursive aflæsning

Time

22.01.2020 kl. 13.00 - 15.30

Description

Min phd afhandling handler om det nationale overvågningssystem HAIBA , som registrerer og fremstiller forekomsten af Hospitalserhvervede infektioner på eSundhed https://www.esundhed.dk/Emner/Patienter-og-sygehuse/HAIBA . Overvågningen og dermed HAIBA ses at skrive sig ind i den store Diskurs om at kortlægning skaber overblik og dermed kan handlinger sættes i værk – her drejer det sig om forebyggende handlinger, som skal udføres af det kliniske personale efter rådgivning af de infektionshygiejniske enheder på landets sygehuse. Det er denne resemiotisering af tal til handling som afhandlingen ønsker at afdække. Afhandlingens empiri er indsamlet gennem litteratur, interviews i alle 16 infektionshygiejniske enheder i landets 5 regioner og gennem observationsstudier i de infektionshygiejniske enheder. Til præforsvaret ønskes en diskussion af afhandlingens analysekapitler, hvor Nexusanalyse, Actor Network Analysis og Membership Categorization inddrages.

Host

Institut for Kultur og Læring

Address

Kroghstræde 3, lokale 1.225

Registration Deadline

21.01.2020 kl. 14.00

Register at

jma@learning.aau.dk