Invitation - Doktordisputats: Carsten Hjort Lange

Invitation - Doktordisputats: Carsten Hjort Lange

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Aalborg Universitet har antaget den af Carsten Hjort Lange indleverede afhandling, 'Triumphs in the Age of Civil War: The Late Republic and the Adaptability of Triumphal Tradition' til offentligt forsvar for den filosofiske doktorgrad (Dr. Phil.).

Time

17.11.2017 kl. 12.30 - 18.30

Description

Forsvaret foregår på engelsk og finder sted:

Fredag den 17. november 2017 kl. 12:30
Kroghstræde 3, lokale 1.104  (Auditorium), Aalborg Universitet


Afhandlingen bedømmes af et sagkyndigt udvalg bestående af:

Professor Christopher Smith, University of St Andrews

Professor Olivier Hekster, Radboud University

Professor MSO Iben Fonnesberg-Schmidt, Aalborg University

I den anledning inviterer Institut for Kultur og Globale Studier kolleger, studerende, familie, venner og samarbejdspartnere til at overvære den offentlige forsvarshandling samt deltage i den efterfølgende reception.

Af hensyn til arrangementets afvikling bedes man tilmelde sig receptionen senest den 10. november på tilmelding@cgs.aau.dk.
 

Download invitationen 

Best regards,

Marianne Rostgaard
Head of Department
Department of Culture and Global Studies
Aalborg University

Host

Department of Culture and Global Studies, AAU

Address

Kroghstræde 3, lokale 1.104 (Auditorium), Aalborg Universitet

Registration Deadline

10.11.2017 kl. 00.00

Register at

tilmelding@cgs.aau.dk

Contact

Contact

Department of Culture and Global Studies
Kroghstraede 1
9220 Aalborg East

Phone: +45 9940 9208
Email: contact@cgs.aau.dk 

► Contact the management

► Contact the administration

VAT no: DK 29102384