Invitation til præ-forsvar: Helle Dalsgaard Pedersen

Titel: "Stedstilknytning og migration blandt yngre voksne"

Time

15.12.2017 kl. 11.00 - 15.12.2017 kl. 13.00

Description

Præ-forsvar af Helle Dalsgaard Pedersen

Mange perifært beliggende områder i Danmark står overfor nogle centrale udfordringer, bl.a. i form af stagnerende eller negativ økonomisk udvikling, aldrende befolkning, nedgang i antal arbejdspladser samt affolkning. Sidstnævnte skyldes i særdeleshed, at unge fra områderne flytter til de større byer for at tage en uddannelse og kun sjældent vender hjem igen. Afhandlingen tager udgangspunkt i denne udfordring, og ved hjælp af interviewmateriale med yngre, akademisk orienterede voksne, som alle har haft deres opvækst i områder uden for de større byer, sætter afhandlingen fokus på, hvordan livet på disse kanter opfattes og opleves. Afhandlingen diskuterer ligeledes den kompleksitet og ambivalens disse yngre voksne oplever ift. deres opvækststed, og relateret hertil deres tanker om at vende retur. Afhandlingen fokuserer særligt på samspillet mellem migration, identitet og stedstilknytning. 

NB! Præ-forsvaret vil foregå på dansk.

Host

Institut for Kultur og Globale Studier, AAU

Address

Kroghstræde 3, lokale 2.107, 9220 Aalborg Øst