AAU logo

Department of Culture and Global Studies

News from Cultural Encounters in Pre-modern Societies

Nyt medlem af Det Frie Forskningsråd: Iben Fonnesberg-Schmidt

Iben Fonnesberg-Schmidt , professor ved Institut for Kultur og Globale Studier, er netop blevet udpeget som nyt medlem af Det Frie Forskningsråds faglige råd for Kultur og Kommunikation. Forskningsrådets primære formål er at støtte og fremme de mest originale ideer og initiativer i dansk forskning.

Fra 1. januar 2017 får Det Frie Forskningsråds faglige råd 15 nye medlemmer, heriblandt AAU-forsker Iben Fonnesberg-Schmidt, som bliver medlem af det faglige råd for Kultur og Kommunikation.

De nye medlemmer sidder en fireårig periode med mulighed for forlængelse i yderligere to år. Alle nye medlemmer er udpeget af uddannelses- og forskningsministeren i deres personlige egenskab efter åbent opslag og forslag fra forskningsmiljøerne.

Iben Fonnesberg-Schmidt er professor med særlige opgaver (mso) ved Institut for Kultur og Globale Studier og tilknyttet forskningsgruppen Cultural Encounters in Pre-modern Societies (CEPS).

Iben Fonnesberg-Schmidt har selv tidligere modtaget 6,46 mio. kr. fra Det Frie Forskningsråd til at analysere pavens kommunikation i højmiddelalderen, hvor pavehoffet var en helt central institution i det kristne Europa.

Det Frie Forskningsråd (DFF) yder finansiel støtte på i alt 1 milliard kroner i 2017 til forskningsaktiviteter baseret på forskernes egne ideer. Rådet støtter både grundforskning og anvendelsesorienteret forskning. Midlerne til fri forskning udbydes i konkurrence uden tematiske og faglige begrænsninger.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har yderligere to forskere i DFF’s faglige råd for Samfund og Erhverv. Det er professor Christian Albrekt Larsen, Institut for Statskundskab, samt professor ved Institut for Økonomi og Ledelse Michael S. Dahl, der er blevet genudpeget for en toårig periode.


Mere information

► Iben Fonnesberg-Schmidts profil i AAU’s forskningsportal

► Talenter forsker i pave-kommunikation og internetsøgning.

► Bestyrelsesformand Peter Munk Christiansen i spidsen for Det Frie Forskningsråd ekstra to år.