AAU logo

Department of Culture and Global Studies

CERCOP - Conference on Poetry: A Genre in Expansion

Poetry - a Genre in Expansion is the first conference of CERCOP (Centre for Research in Contemporary Poetry) and the project “Contemporary Poetry between Genres, Art Forms and Media”, which was established in 2013 with a grant from the Danish Council for Independent Research | Humanities (FKK).

Time

05.12.2013 kl. 09.00 - 06.12.2013 kl. 16.30

Description

The project seeks to identify contemporary poetry within three different fields of tension: Between the traditional notion of the poetic genre and a genre-decomposing notion, between literature and other art forms (visual art, music, film, performance etc.), and between the book medium and other media (Internet, oral etc.). The aim is to develop new interdisciplinary methods for reading contemporary poetry, and to discuss the literary-historical, art-historical, social and political implications of the expansion of poetry as a genre. In this first conference, focus will be on a wide range of topics in this field. Broader issues will be discussed, such as the boundaries of the poetic genre, the relation between poetry and the literary field, and the concept of poetry in general, but also more specific topics will be subject to investigation, such as poetry’s relationship to music, performativity, book objects, conceptualism, and photography.

(the conference will be held respectively with one day in Danish language and one day in English language)

Lyrik – en genre i ekspansion

5. og 6. december 2013, Aalborg Universitet

Lyrik – en genre i ekspansion er den første konference inden for det det FKK-finansierede projekt Samtidslyrikken mellem genrer, kunstarter og medier og CERCOP. Projektets formål er at undersøge de seneste års eksplosive udvikling inden for lyrikkens produktion, distribution og reception. Projektet sigter mod at diskutere samtidslyrikken i tre primære spændingsfelter, nemlig mellem en traditionel opfattelse af den poetiske genre (centrallyrik) og en genreopbrydende (interaktionslyrik), mellem litteraturen og andre kunstarter (billedkunst, musik, film etc.), og mellem bogmediet og andre medier (internet, mundtlig performance etc.). Der satses i denne forbindelse også på at udvikle nye interdisciplinære metoder til læsning af samtidslyrikken samt at diskutere de litteratur- og kunsthistoriske, sociale og politiske implikationer af lyrikkens ekspansion. I denne første konference vil der være fokus på en bred vifte af emner inden for dette felt. Der vil blive diskuteret både mere overordnede problematikker som den poetiske genres grænser, poesibegrebets betydning samt poesiens relation til det litterære felt som helhed, og mere specifikke emner som poesiens forhold til musik, performativitet, bogobjekter, konceptualisme og fotografi.

  Thursday 5th of December
9.00 - 9.15 Welcome and introduction
9.15 - 10.15

Peter Middleton (University of Southampton): The Language Beneath
Our Feet: Experimentation in Contemporary British Poetry

10.15 - 11.15 Peter Dayan (University of Edinburgh): On the danger of pushing poetry
towards music: the successes and failures of Hugo Ball, René Ghil, and
Stéphane Mallarmé
11.15 - 11.30  Coffee Break
11.30 - 12.15  Morten Søndergaard (Copenhagen): A Wordpharmacist confessions
12.15 - 13.15 Lunch
13.15 - 13.45 Birgitte Stougaard Pedersen (Aarhus University): Analyzing the
performing voice – in between the audiobook and contemporary poetry performances
13.45 - 14.15  Peter Stein Larsen (Aalborg University): Poetry as Ideal – or Expanding Genre
14.15 - 14.25  Break
14.25 - 15.10   Ole Karlsen (Hedmark University College): 882 Norwegian Poetry Collections
2000 – 2012: Overview, historical trends, formal categories
15.10 - 15.40   Dan Ringgaard (Aarhus University): Post-literature
15.40 - 16.00  Summary and Discussion
19.00  

Conference Dinner

 

  Friday 6th of December
9.30 - 10.00 Louise Mønster (Aalborg Universitet): En genreløs generation?
Om ny dansk litteratur på kanten af lyrik
10.00 - 10.30 Krista Stinne Greve Rasmussen (Københavns Universitet):
Når lyrikken tager form
10.30 - 10.45 Kaffepause
10.45 - 11.15 Rasmus Dahl Vest (Aalborg Universitet): Differentiel tekst –
delokalisering i dansk samtidspoesi
11.15 - 11.45 Thomas Hvid Kromann (Københavns Universitet): Den konkrete poesi,
den konkrete bog – reaktualiseringen af litteraturens udvidede felt  
11.45 - 12.15 Martin Glaz Serup (Københavns Universitet): Konceptuelle vidnesbyrd –
Statement of Facts
12.15 - 13.15 Frokost
13.15 - 13.45 Hans Kristian Rustad (Hedmark University College): Om poesi og
fotografi hos Paal-Helge Haugen
13.45 - 14.15 Rikke Andersen Kraglund (Aarhus Universitet): tba
14.15 - 14.25 Pause
14.25 - 14.55 Stefan Kjerkegaard (Aarhus Universitet): Performance, Pablo, poesi?
14.55 - 15.25 Jakob Schweppenhäuser (Aarhus Universitet): tba
15.25 - 16:30 Møde for projektgruppens medlemmer

 

For further information and abstracts