AAU logo

Department of Culture and Global Studies

Invitation to CERCOP-conference on the new perspectives on contemporary poetry

The New Perspectives on Contemporary Poetry is the second conference and the project Contemporary Poetry between Genres, Art Forms, and Media (CERCOP). 29th and 30th of April 2014.

The conference focuses on the explosive development of poetry, which we have witnessed in recent decades. We have seen more extensive sampling poetry, and an orientation towards sound and performance, as well as syntheses between poetry and visual artistic expressions, and new poetic forms of interaction on the Internet. The aim of the conference is to develop new interdisciplinary methods for reading contemporary poetry, and to discuss the literary-historical, art-historical, social and political implications of the expansion of the poetic genre.

(The conference will be held respectively with one day in Danish language and one day in English language)

CERCOP-KONFERENCE: Nye perspektiver på samtidslyrikken

Tirsdag d. 29. og onsdag d. 30. april 2014, Aalborg Universitet, Kroghstræde 3 rum 4.110

Nye perspektiver på samtidslyrikken er den anden konference inden for forskningsprojektet Samtidslyrikken mellem genrer, kunstarter og medier (CERCOP). Konferencen fokuserer på de sidste årtiers eksplosive udvikling inden for lyrikken. Man har set en stadig mere omfattende samplingslyrik med genbrug af andre tekster, en orientering mod lyd og performance, en satsning på synteser mellem poesi og visuelle kunstneriske udtryk samt nye interaktionsformer på internettet.

Konferencens mål er at udvikle nye interdisciplinære metoder til læsning af samtidspoesien, og at diskutere de litteratur- og kunsthistoriske, sociale og politiske implikationer af poesiens ekspansion.

Tuesday 29th of April

9.00 - 9.15 Welcome and introduction

9.15 - 10.15 Andrew Roberts (University of Dundee): The Effaced Poetic Text in Intermedial Art Works

10:15-10:30: Coffee Break

10.30 - 11.30 Maria Engberg (Blekinge Institute of Technology): Here & There, Now & Then: The Panoramic Narrative and New Technologies

11.30 - 12.00 Birgitte Stougaard Pedersen (Aarhus University): Can you read with your ears? – Modality and analysis

12.00 - 13.15 Lunch

13.15 – 13.45: Stefan Kjerkegaard (Aarhus University): Narrative in Yahya Hassan's Autobiographical Lyric Poems

13.45 - 14.15: Hans Kristian Rustad (Hedmark University College): Photo-poetry as a genre?
A reading of the Norwegian poet Paal-Helge Haugen’s installation Novel on visible white

14.15 - 14.30 Coffee Break

14.30 – 15.00: Louise Mønster (Aalborg University): Contemporary Poetry and the Question of Genre

15.00 - 15.30: Summary and Discussion

19.00 Conference Dinner

Onsdag d. 30. april

9.30 - 10.00 Dan Ringgaard (Aarhus Universitet): Det skøre, det nuttede og det interessante. Vores og Sianne Ngais æstetiske kategorier

10.00 - 10.30 Mikkel Krause Frantzen (Københavns Universitet): ”Der er så mange følelser der søger asyl i min krop” – affekt og politik i Lars Skinnebachs poesi

10.30 - 10.45 Kaffepause

10.45 - 11.15 Rasmus Dahl Vest (Aalborg Universitet): At skrive med Ctrl+p – Perspektiver på produktionen af poesi i den digitale økonomi med udgangspunkt i Pejk Malinowskis Den store danske drømmebog

11.15 - 12.00 Pablo Llambias (Forfatterskolen i København): Om sonettrilogien Monte Lema, Hundstein og Sex Rouge

12.00 - 13.00 Frokost

13.00 - 13.30: Rikke Andersen Kraglund (Aarhus Universitet): Selvbiografi på koncept

13.30 - 14.00: Peter Stein Larsen (Aalborg Universitet): Serielle og procedurale former i samtidslyrikken

14.00 - 14.30 Martin Gregersen og Tobias Skiveren (Aalborg Universitet): Den materielle drejning – en (ny) optik i og på aktuel dansk digtning

14.30 - 14.45 Kaffepause

14.45 - 15.15 Jakob Schweppenhäuser (Aarhus Universitet): Det “Levende” ord
– om poesien som flerfoldig eksistensform, eller: stadier på et Thomsen-digts vej

15.15 - 15.45 Ole Karlsen (Hedmark University College): Portrait of the artist as an old dog. Ekfrase, erindring, selvfremstilling i Bjørn Aamodts Avskjed.

15.45 – 16.00 Opsamling og diskussion

16.00 – 16:30 Møde for projektgruppens medlemmer

Download abstract

Host

CERCOP & Department of Culture and Global Studies

Address

Kroghstræde 3 room 4.110, Aalborg University

Register at

pstein@cgs.aau.dk

More news