AAU logo

Department of Culture and Global Studies

Poesiskyen

Ny hjemmeside.

Poesiskyen

Det FKK-støttede forskningsprojekt Contemporary Poetry between Genres, Art Forms and Media er ved at nærme sig sin afslutning.  Projektet har oprettet Center for Research in Contemporary Poetry (CERCOP), som har afholdt fire internationale konferencer med deltagelse af førende lyrikforskere (fx Marjorie Perloff, Virginia Jackson, Joseph M. Conte, Claudia Benthien). CERCOP har fået tilknyttet en professor fra den Obelske Familiefond (Peter Dayan) og udgiver fire antologier i serien Studies in Contemporary Poetry, en lang række artikler i højprofilerede litteraturtidsskrifter samt flere monografier. 

Projektet har fokuseret på den eksplosive udvikling, der har fundet sted med hensyn til produktionen, udbredelsen og receptionen af lyrik. Lyrikken har vist sig som en særdeles vital genre, der har en unik evne til at ændre og udvikle sig gennem interaktion med andre litterære udtryk, kunstformer og medier. Når man skal beskrive samtidspoesien, er det derfor langt fra nok at orientere sig mod bogmediet; lyrikken udfolder sig også som f.eks. sanglyrik, rap, lyrikperformance, netpoesi, smsdigte og bogobjekter, ligesom man møder den i bybilledet, på litterære caféer, til festivaller og mange andre steder. Som forskningsprojektet har vist, er lyrik en genre, der på et væld af spændende og tankevækkende måder har tilpasset sig og produktivt er indgået i dialog med ændringer i den kulturelle og mediemæssige virkelighed. 

Vi har forsøgt et formidle en række af projektets resultater i en koncentreret form i Poesiskyen. Man kan her klikke på og få oplysning om allehånde begreber inden for poesiens verden. I må meget gerne give adressen videre på til alle interesserede: www.poesisky.aau.dk.

(Peter Stein Larsen)

More news