AAU logo

Department of Culture and Global Studies

Stor støtte til samtidslyrikken

Det Frie Forskningsråd har netop bevilliget mere end 6 millioner kroner til kortlægge den eksplosive udvikling inden for lyrikkens produktion, distribution og reception, som man har kunnet registrere i de seneste årtier.

Bevillingsmodtager er professor Peter Stein Larsen fra Aalborg Universitet. Peter Stein Larsen forklarer, at samtidslyrikken kan lokaliseres i tre spændingsfelter, nemlig mellem en traditionel opfattelse af den poetiske genre og en genreopbrydende, mellem litteraturen og andre kunstarter (billedkunst, musik, performance, film etc.), og mellem bogmediet og andre medier (internet, mundtlig form etc.). Der mangler imidlertid en lyrikteoretisk, -analytisk og -historisk forskning, der er på højde med samtidslyrikken. Derudover er målet at undersøge de litteratur- og kunsthistoriske, sociale og politiske implikationer af lyrikkens ekspansion.

Peter Stein Larsen er professor (mso) i lyrik og sprog ved Institut for Kultur og Globale Studier på Aalborg Universitet
Udover støtten til lyrikken er der blevet bevilliget 150.000 kroner til tidsskriftet Mediekultur, som professor Nicolai J. Graakjær bl.a. står bag. (Anette Therkelsen)

Læs mere på Det Frie Forskningsråds hjemmeside

 

More news