AAU logo

Department of Culture and Global Studies

Publications from CERCOP - Center for Research in Contemporary Poetry

The CERCOP book series: Studies in Contemporary Poetry

Dansk samtidslyrik

Redaktører: Peter Stein Larsen og Louise Mønster
Antal sider: 306
Udgivelsesår: 2015
Version: 1. udgave
ISBN: 978-87-7112-341-8
ISSN: 2445-7094

Dansk samtidslyrik er det første bind i en serie, der beskæftiger sig med samtidslyrik mellem genrer, kunstarter og medier i en dansk, en nordisk og en global kontekst. Antologien præsente­rer nye interdisciplinære metoder til læsning af samtidslyrikken og diskuterer de litteratur- og kunsthistoriske, sociale og politi­ske implikationer af lyrikkens ekspansion som genre.

Dansk samtidslyrik indeholder tretten artikler om en mængde forskelligartede poetiske udtryksformer og retninger. Det gælder bl.a. konceptualisme, kunstnerbøger, nymaterialisme, interakti­onslyrik, kortdigte, performativ poesi og blogpoesi. Antologien ønsker at inspirere til forskning og undervisning inden for et af samtidens mest righoldige, fascinerende og udfordrende kunst­neriske felter.


Der er bidrag af følgende:

Mikkel Krause Frantzen, Martin Gregersen, Susanne Kemp, Stefan Kjerkegaard,
Rikke Andersen Kraglund, Thomas Hvid Kromann, Louise Mønster, Birgitte Stougaard Pedersen, Rene Rasmussen, Michael Kallesoe Schmidt, Jakob Schweppenhauser, Martin Glaz Serup, Tobias Skiveren og Marianne Stidsen.

Dansk samtidslyrik er 1. udgivelse i serien Studies in Contemporary Poetry / Studier i samtidslyrik.

Contact CERCOP

Contact CERCOP


Research coordinator Peter Stein Larsen

Kroghstraede 3
9220 Aalborg East

Phone: +45 9940 9067
Email: pstein@hum.aau.dk