Ny trilogi i serien

Ny trilogi i serien "Studier i Historie, Arkiver og Kulturarv"

Skriftserien udgiver historisk forskning fra Universiteter, Arkiver og Kulturhistoriske Museer i form af antologier og monografier. Redaktører: Bo Poulsen, Poul Duedahl m.fl.

I sommeren 2017 afholdtes det 29. Nordiske Historikermøde i Aalborg i Danmark. Hovedarrangøren var Historiestudiet på Aalborg Universitet.

Konferencens overordnede tema var ”Reformation”. Begrebet betegner den proces, som går ud på at forandre en tilstand – som regel under henvisning til en anden, der opfattes som bedre eller mere oprindelig. Temaet blev valgt i anledning af, at Martin Luther for 500 år siden ophængte sine 95 teser på døren til Wittenberg Slotskirke. Men krav om reformer finder løbende sted, og de efterfølgende forandringsprocesser er klassiske studieobjekter for historikere.

Det 29. Nordiske Historikermøde har sponsereret udgivelsen af tre bind med udvalgte bidrag fra konferencen inden for tre udvalgte temaer. De er nu frit tilgængelige (open access) og kan downloades her:

Bind 1: Historie - Didaktik, dannelse og bevidsthed (red. Peter Brunbech m.fl.)
Bind 2: Reformer og ressourcer (red. Martin Dackling m.fl.)
Bind 3: Efter Reformationen (red. Kari G. Hempel m.fl.)

Nordisk Historikermøde er gået sammen med Aalborg Universitetsforlag for at sikre, at konferencerapporterne indgår i en allerede eksisterede, fagfællebedømt skriftserie, som opfylder de gældende bibliometriske standarder. Alle artikler således har været gennem en anonym fagfællebedømmelse.

Konferencerapporterne foreligger også i en trykt udgave, som vil være tilgængelig via de nordiske biblioteker.

* * *

► Se mere om Bo Poulsen

► Se mere om Poul Duedahl

► Se mere om CEPS - Cultural Encounters in Pre-modern Societies

► Se mere om CHI - Contemporary History

► Se mere om Institut for Kultur og Globale Studier

► Find, like og følg Historiestudiet på Facebook

► Find, like og følg Institut for Kultur og Globale Studier på Facebook