AAU logo

Department of Culture and Global Studies

Invitation til Årskonference i Foreningen for Kønsforskning

Invitation til Årskonference i Foreningen for Kønsforskning

Tema: Indblik og Udsyn

Time

27.04.2017 kl. 10.00 - 28.04.2017 kl. 15.15

Description

FREIA Center for Kønsforskning samt CeMAS Center for Maskulinitetsforskning, begge ved Aalborg Universitet, slår dørene op og byder velkommen til Årskonference i Foreningen for Kønsforskning i 2017. Konferencen finder sted hvert år og afholdes på skift af de forskellige akademiske kønsforskningsmiljøer i Danmark, og i 2017 er det atter Aalborgs tur til at være vært. Temaet for Årskonferencen i 2017 er Indblik og Udsyn. Konferencen sigter på at give deltagerne et bedre indblik i den forskellighed kønsforskningen i Danmark repræsenterer på tværs af de mange forskellige akademiske kønsforskningsmiljøer i Danmark. Der er således mulighed for at få indblik i så forskellige temaer som f.eks. krig og konflikt, humanitarisme, omsorg, femistisk STS samt køn og steder. Men samtidig indeholder mange af workshops’ene også en mulighed for udsyn, fordi de ikke blot begrænser sig til en dansk kontekst men derimod beskæftiger sig med transnationale emner som f.eks. Nord/Syd-problematikker, diversitet i EU og migration og nationalisme.

Årskonferencen får desuden besøg af to udenlandske hovedtalere. Det drejer sig om hhv. Kathy Davis, Vrije Universiteit, Amsterdam, der vil holde keynote over temaet ’the importance of intersectionality and transnationality for critical feminist research’ samt James Messerschmidt, University of Southern Maine, Portland, der vil holde keynote over temaet ‘Reflections on Osama bin Laden and his Global Hegemonic Masculinity’.

Vi indbyder alle, der er interesserede i at præsentere et paper/oplæg i forbindelse med konferencen til at sende et abstract senest 1. februar 2017. Abstracts bør være på max 200 ord og kan indsendes til via dette link. I forbindelse med abstractet bedes du notere hvilken workshop du ønsker at præsentere paperet i, oversigten over workshops finder du her på hhv. dansk og engelsk.

 

For yderligere information se venligst konferencehjemmesiden

Host

FREIA Center for Kønsforskning & CeMAS Center for Maskulinitetsforskning, AAU

Address

Kroghstræde 3, Aalborg University

More information

http://www.cgs.aau.dk/forskning/konferencer/indblikogudsyn/