AAU logo

Department of Culture and Global Studies

Ny bog: Den globale udkant

Redaktører: Stine Thidemann Faber og Helene Pristed Nielsen. Forlag: Aalborg Universitetsforlag.

Uanset hvor man bor, griber globaliseringsprocesser dybt ind i menneskers hverdag. Omstillingen fra industrisamfund til videnssamfund, og de globale processer der knytter sig hertil, har bidraget til en række udviklingstendenser, som ikke kun har stor betydning for forskellige lokaliteters levedygtighed og sammenhængskraft, men også for de mænd og kvinder, der bor her, og for deres indbyrdes sociale relationer.

Det centrale ærinde med denne bog er at belyse de udfordringer, der er/kan være forbundet med globaliseringsprocesser ved at rette fokus på en bestemt lokalitet; nemlig Region Nordjylland. Bogen tager samtidig afsæt i en forståelse af, at køn må medtænkes, hvis man til fulde skal forstå de udviklingstendenser, som vi er vidne til, uanset om det er på nationalt, regionalt eller lokalt niveau.

I bogens i alt ni kapitler sætter de forskellige bidragsydere specifikt fokus på sammenhænge mellem globale og regionale/lokale dynamikker, og via empiriske nedslag diskuteres generelle problematikker om sted, køn og mobilitet.

Bogen søger at appellere bredt ikke blot til studerende og forskere med interesse i globale og regionale/lokale dynamikker og samspil, men også til alle med specifik interesse for Region Nordjylland og regionens position i en globaliseret verden. Bogen er gennemillustreret og indeholder bl.a. en række fotos taget af nye borgere i regionen, der blev bedt om at dokumentere deres opfattelse af deres nye levested.

Redaktører: Stine Thidemann Faber og Helene Pristed Nielsen
Forlag: Aalborg Universitetsforlag
ISBN: 978-87-7112-456-9
Antal sider: 285
Udgivelsesår: 2016

Kan købes her.

(Stine Thidemann Faber og Helene Pristed Nielsen)